Matkailuala tilastoina

Matkailualan kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella. Tässä seurannassa tärkeimmät työkalut ovat Matkustustase sekä Matkailutilinpito. Tältä sivulta löydät matkailun viimeisimmät tunnusluvut ja voit tarkastella miltä näyttää matkailuala tilastoina.

 

Matkailun tunnusluvut Suomessa

 

  • Ulkomaiset matkailijat tekivät Suomeen 8,3 miljoonaa matkaa (2017)
  • Suomessa rekisteröitiin 6,7 miljoonaa ulkomaista yöpymistä (2017)
  • Kotimaisia yöpymisiä kirjattiin 15,2 miljoonaa (2017)
  • Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 16,8 % ja kotimaiset 4,1 % edellisvuoteen verrattuna (2017)
  • Eniten ulkomaalaisten yöpymisistä kirjattiin venäläisille, virolaisille, ruotsalaisille, kiinalaisille ja saksalaisille  (2017)
  • Suomeen suuntautuvista matkailijamaista kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten, 35,4 % (2017)
  • Vientiin rinnastettava matkailutulo ulkomailta noin 4,4 miljardia euroa (2017)
  • Kongressit keräsivät 111 188 osanottajaa (2017), mikä on 10 % enemmän kuin edellisvuonna

 

Matkailuala työllistää

 

Matkailutilinpidon mukaan vuonna 2016 matkailualan työllisten lukumäärä oli noin 137 800 henkilöä. Työvoiman määrä kasvoi lähes 6 % vuosina 2011–2015, ja alalle odotetaan 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailun kokonaiskysyntä (kotimainen ja ulkomainen) oli 13,8 miljardia euroa.

Alalla on myös erittäin merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muihin toimialoihin, kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alaan. Lisäksi vuokratyövoiman käyttö on yleistä. Esimerkiksi vuonna 2015 hotelli- ja ravintola-alalla tehtiin vuokratyötä arviolta 11 miljoonaa työtuntia, mikä vastaa noin 6 000 täysiaikaiseksi muutettua työpaikkaa. Lue lisää matkailun luvuista Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Matkailutilinpito on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta. Lue lisää Matkailutilinpidosta täällä.

 

Matkailuala tilastoina

 

 

Lähteet: Tilastokeskus, Visit Finland

 

matkailun tiekartta

Lähde: Matkailun tiekartta 2015-2025

 

lapin matkailu luvut

 

Lähde: House of Lapland

 

animal tourism

 

Lähde: Animal Tourism Finland