Matkailualan opinnot


Haaveiletko matkailuun liittyvistä opinnoista tai alanvaihdosta? Matkailuala kasvaa kovaa vauhtia ja alalle valmistuneet työllistyvät hyvin Suomessa. Matkailu- ja ravintola-alalla on aina töitä tarjolla.

Tältä sivulta löydät kattavasti tietoa matkailu- ja ravintola-alan koulutusmahdollisuuksista, olit sitten etsimässä ensimmäistä koulutuspaikkaasi tai harkitsemassa uudelleenkouluttautumista.

Opintopolku.fi -palvelussa voit selata kaikkia matkailualan koulutusmahdollisuuksia Suomessa. Tutustuthan myös Matkailu- ja ravintolapalveluiden koostamaan sivuun matkailualan ura- ja koulutuspoluista. Matkailu- ja ravitsemisalaan sekä koulutusmahdollisuuksiin voit tutustua myös Ammattinetin sivuilla. 

 

matkailuala opinnot

Ammatillinen koulutus


Matkailu- ja ravintola-alalla on kaksi ammatillista perustutkintoa:


Matkailualan perustutkinto

– majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)
– matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija)
– matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
– asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija)
– ruokapalvelun osaamisala (kokki)


Matkailualan perustutkinnon suorittaneet valmistuvat majoitus- ja matkailupalvelujen tuottajiksi sekä ravintola- ja catering-alan tehtäviin. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet opiskelijat työskentelevät esimerkiksi ravintoloissa, matkatoimistoissa, matkailukeskuksissa, hotelleissa ja lentoaseman lähtöselvityksessä.

Matkailualan perustutkinto kestää yleensä 3 vuotta ja sen voi suorittaa eri puolilla Suomea. Matkailualan perustutkinnon lisäksi voi suorittaa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai opiskella alaa oppisopimuskoulutuksessa.


Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Matkailu- ja ravintola-alan perustutkintojen lisäksi on olemassa matkailualan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu ensisijaisesti jo alalta kokemusta hankkineille, erikoistuvaa osaamista tarvitseville tai hankitun osaamisen näyttäjille.

Tutkintonimikkeitä ovat matkailupalvelujen, opastuspalvelujen, ravintolan asiakaspalvelun sekä ruoka- ja erityisruokavaliopalvelujen ammattitutkinto, sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto.

Tutustu tutkintojen perusteisiin Opetushallituksen ePerusteista.

Oppisopimuskoulutus

Yksi mahdollisuus valmistua matkailualan ammattiin on oppisopimuskoulutus, jossa voi suorittaa matkailu- ja ravintola-alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös yrittäjillä on mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla.

Tutustu matkailualan opintoihin ammattiopistossa tämän opiskelijaesittelyn avulla.

 

Matkailualan opinnot ammattikorkeakoulussa


Korkeakoulutasoisen koulutuksen eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pääsyvaatimuksena on toisen asteen tutkinto joko lukiosta tai ammattikoulusta.

Ammattikorkeakouluissa matkailualan koulutusohjelmien laajuus on 210 opintopistettä ja opintojen kesto  3,5–4,5 vuotta. Tutkintoon sisältyy työharjoittelua yrityksissä. Matkailun koulutusohjelmasta valmistuneen tutkintonimike on restonomi. 

Ammattikorkeakoulussa matkailualaa voi opiskella useassa koulutusohjelmassa: hotelli- ja ravintola-alan, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon, matkailun, matkailun liikkeenjohdon, palveluliiketoiminnan johtamisen sekä ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelmissa.

Restonomin tutkinto on laaja-alainen ja vaihteleva. Koulutusohjelmissa voi olla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja niiden sisältö voi vaihdella myös korkeakouluttain. Tutkinnon suorittanut voi erikoistua esimerkiksi matkailualalle, ruokatuotannon johtamiseen tai hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohtoon.

Matkailun koulutusohjelmasta valmistunut restonomi voi työskennellä muun muassa matkailupalvelujen suunnittelun, kehittämisen, tuottamisen ja markkinoinnin parissa. Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman suorittanut restonomi puolestaan saattaa työllistyä esimerkiksi matkailualan yrityksen markkinointipäällikkönä, hotellin esimiestehtävissä tai matkailuyrittäjänä.

Restonomin tutkinnon jälkeen ammattikorkeakouluopintoja voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja sen voi suorittaa myös työn ohessa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK).

Tutustu restonomikoulutukseen alaa opiskelleiden Annin ja Kristan kertomana tällä videolla.

Matkailun liiketoimintaan liittyvää koulutusta on suuntautumisena tarjolla myös tradenomiopinnoissa eri ammattikorkeakouluissa.

Matkailualan opinnot yliopistotasolla


Matkailututkimus, Lapin yliopisto

Matkailualaa voi korkeakoulutasolla opiskella myös yliopistossa. Lapin yliopistossa voi suorittaa joko yhteiskuntatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon matkailututkimuksessa

Matkailututkimus on ainutlaatuinen oppiaine Suomessa; voit opiskella sitä yliopistollisena pääaineena ainoastaan Lapin yliopistossa. Pääaineopiskelijat voivat suuntautua joko matkailun liiketoimintaosaamiseen, matkailun kulttuurintutkimukseen tai luontomatkailuun.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sekä Lapin yliopiston yhteistyö mahdollistavat sen, että opintoja voi ristiinvalita Lapin ammattikorkeakoulun, yliopiston ja matkailuopiston puolelta.

Tutkinnon suorittaneet työllistyvät esimerkiksi matkailualan asiantuntijoiksi kunnallisiin, valtiollisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin sekä elinkeinoelämän palvelukseen. Tutustu matkailututkimuksen oppiaineeseen Etelä-Suomesta Rovaniemelle muuttaneen Ennin blogikirjoituksessa.

Northern Tourism -maisteriohjelma, Lapin yliopisto

Englanninkielisessä kaksivuotisessa Northern Tourism -maisteriohjelmassa opiskellaan 30 opintopisteen verran arktisen alueen yliopistojen yhteisiä opintoja. Opinnot koostuvat kenttäkurssista ja verkko-opinnoista, ja ne tarjoavat kansainvälisen näkökulman matkailuun sekä pohjoisen ulottuvuuden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Opettajina toimivat arktisen alueen johtavat matkailututkijat.

TourCIM-maisteriohjelma, Lapin yliopisto

Englanninkielisessä, kaksivuotisessa maisteriohjelmassa Tourism, Culture and International Management (TourCIM) perehdytään kansainvälisten kulttuurituotteiden ja -palvelujen kehittämiseen sekä johtamiseen. Lisäksi opiskelija saa opintojen kautta kokemusta kulttuurienvälisessä ja monimuotoisessa ympäristössä työskentelystä sekä syventää ymmärrystään vastuullisuuden periaatteiden noudattamisesta matkailubisneksessä.

Tourism Marketing and Management, Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella voi suorittaa englanninkielisen matkailuliiketoimintaan erikoistuneen kauppatieteiden maisterin tutkinnon Tourism Marketing and Management –ohjelmassa. Tutkinto tarjoaa opiskelijoille polun matkailuliiketoiminnan kehittämistehtäviin matkailun alueorganisaatioissa sekä asiantuntijaorganisaatioissa.