Matkailun kohtaannon toimenpideohjelma - Matkailudiili

Matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Osana hanketta on käynnissä matkailun työvoiman kohtaantoon liittyvä erillinen toimenpideohjelma, Matkailudiili, jonka avulla pyritään edistämään osaavan työvoiman saantia oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Matkailun kohtaannon toimenpideohjelman on valmistellut työ- ja elinkeinoministeriö hallituksen linjausten mukaisesti edistämään matkailualan työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa matkailun kohtaannon toimenpideohjelmaa valtakunnallisena hankkeena.

Matkailualan kohtaantohaasteet

Hankkeen taustalla on matkailu- ja ravintola-alalla koettu pula osaavasta työvoimasta. Alan ennätysmäisen kasvun myötä osaavan työvoiman saanti nousee menestyksen kulmakiveksi.

Matkailudiilissä haetaan ratkaisuja matkailualan kohtaantohaasteisiin tiivistämällä matkailutyöhön liittyvien toimijoiden yhteistyötä, kohentamalla matkailutyön imagoa viestinnän keinoin sekä ostopalveluina hankittavien alueellisten pilottikokeilujen avulla.

Rekrytointia ja alalle työllistymistä helpotetaan myös kokoamalla olemassa olevat TE-hallinnon ja kumppanien palvelut yrityksille ja työnhakijoille. Tavoitteena on löytää matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaa kohtaamista edistävät palvelut ja toimintamallit, jotka huomioivat alueelliset erityispiirteet.

Matkailualan kehityksen ja työmarkkinatilanteen tulevaisuusnäkymien perusteella on laadittu kolme toimenpidekokonaisuutta matkailun työvoiman kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi:

 

1) Matkailutyön imagon kohottaminen viestinnän keinoin
– Matkailutyö-sivusto, Matkailudiilin tilaisuudet ja muut viestintäkanavat.

2) Matkailutyöhön liittyvien toimijoiden yhteistyön tiivistäminen
– Yhteistyö matkailualan sidosryhmien ja eri hankkeiden kanssa, alueelliset tapahtumat ja kohtaantoseminaarit.

3) Matkailun palvelulupaus ja siihen liittyvät alueelliset pilottikokeilut
– 27 matkailualan pilottikokeilua vuonna 2018. Pilottien hyödyntäminen vuonna 2019 palvelulupaukseen.

 

matkailuala

Matkailudiilin pilottikokeilut

Ratkaisuja matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaan kohtaantoon etsittiin valtakunnallisesti vuonna 2018 27 pilottikokeilun avulla. Kokeilujen etenemistä voit seurata tältä sivulta, palveluntuottajien kanavissa ja Matkailudiilin Facebook-sivuilla.

Pilottikokeilut on hankittu ”black box” -mallilla: hankittavien kokeilujen sisältöä ei määritelty tarkasti, vaan palveluntuottajat saivat tarjota innovatiivisia uusia malleja kokeiluista matkailualalle. Saatujen tulosten perusteella tarkastellaan, mitkä piloteista voidaan parhaiten hyödyntää matkailuyrityksien palvelulupauksen täyttämiseksi.

Ketterät työllistymiskokeilut

Aamos Group Oy: Etärekry ja Huippufirma (valtakunnallinen)
Oulun B&N Yhtiöt Oy: Kiinan kielen ja kulttuurin osaajien kartoitus (Pohjois-Suomi)
OS Retkipalvelu ja Inno OK Osuuskunta: MatkailuKymppi (Pohjois-Suomi)
Nuotio Digital Oy: Matkailutyövoiman vahvistajat (Itä- ja Pohjois-Suomi)

Palvelukokeilut

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus: Sesonkityön mobiilialusta (Pohjois-Suomi)
Laaduntekijä Oy: Mäntyharjun matkailualan valmennus (Itä-Suomi)
Lapin yliopisto: Työntekijäksi matkailualalle -valmennusohjelma (Pohjois-Suomi)
Mainostoimisto C2 Advertising Oy: Markkinointikampanja maahanmuuttajien työllistymiseksi matkailualalle (Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomi)
Mood of Finland Oy: Perehdytysohjelma kansainvälisille osaajille (Länsi- ja Pohjois-Suomi) ja Verkkokoulutus työnantajille (Etelä- ja Itä-Suomi)
Rouhea Oy: Matkailualan digitaalinen osaamisympäristö (Pohjois-Suomi)
Travel Group Oy: Elämysduuni.fi -sivusto (Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomi)

ValmennusMajakka Oy: Sesongista sesonkiin – Metsurit matkailualalle -palvelukokeilu

Kokeiluissa on optiona toisintomahdollisuus v. 2018-2019 aikana hankkeen jatkuessa.

Kokeilujen tuloksia tullaan esittelemään syksyllä ja loppuvuodesta myös eri matkailualan tapahtumissa. Seuraa tapahtumasivuamme ja tule mukaan oman alueesi tapahtumiin!

Lue lisää hankkeesta Matkailudiilin kotisivuilta.