Matkailun kohtaannon toimenpideohjelma - Matkailudiili

Matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Osana hanketta on käynnissä matkailun työvoiman kohtaantoon liittyvä erillinen toimenpideohjelma, Matkailudiili, jonka avulla pyritään edistämään osaavan työvoiman saantia oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Matkailun kohtaannon toimenpideohjelman on valmistellut työ- ja elinkeinoministeriö hallituksen linjausten mukaisesti edistämään matkailualan työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa matkailun kohtaannon toimenpideohjelmaa valtakunnallisena hankkeena.

Matkailualan kohtaantohaasteet

Hankkeen taustalla on matkailu- ja ravintola-alalla koettu pula osaavasta työvoimasta. Alan ennätysmäisen kasvun myötä osaavan työvoiman saanti nousee menestyksen kulmakiveksi.

Matkailudiilissä haetaan ratkaisuja matkailualan kohtaantohaasteisiin tiivistämällä matkailutyöhön liittyvien toimijoiden yhteistyötä, kohentamalla matkailutyön imagoa viestinnän keinoin sekä ostopalveluina hankittavien alueellisten pilottikokeilujen avulla.

Rekrytointia ja alalle työllistymistä helpotetaan myös kokoamalla olemassa olevat TE-hallinnon ja kumppanien palvelut yrityksille ja työnhakijoille. Tavoitteena on löytää matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaa kohtaamista edistävät palvelut ja toimintamallit, jotka huomioivat alueelliset erityispiirteet.

Matkailualan kehityksen ja työmarkkinatilanteen tulevaisuusnäkymien perusteella on laadittu kolme toimenpidekokonaisuutta matkailun työvoiman kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi:

 

1) Matkailutyön imagon kohottaminen viestinnän keinoin
– Matkailutyö-sivusto, some-kampanjat, yhteistyö Kyllä Löytyy -kampanjan ja ReKey-hankkeen kanssa

2) Matkailutyöhön liittyvien toimijoiden yhteistyön tiivistäminen
– Yhteistyö matkailualan sidosryhmien ja eri hankkeiden kanssa, alueelliset tapahtumat ja kohtaantoseminaarit.

3) Matkailun palvelulupaus ja siihen liittyvät alueelliset pilottikokeilut
– 27 matkailualan pilottikokeilua vuonna 2018, joita jatkojalostettiin vuodelle 2019 ja linkitetään TE-palvelulupaukseen

 

matkailuala

Matkailudiilin pilottikokeilut

Ratkaisuja matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaan kohtaantoon etsittiin valtakunnallisesti vuonna 2018 27 pilottikokeilun avulla. Pilottikokeilut hankittiin ”black box” -mallilla: eli kokeilujen sisältöä ei määritelty tarkasti, vaan palveluntuottajat saivat tarjota innovatiivisia uusia malleja kokeiluista matkailualalle. Saatujen tulosten perusteella tarkasteltiin, mitkä kokeiluista voidaan parhaiten hyödyntää matkailuyrityksien palvelulupauksen täyttämiseksi. Vuonna 2019 ollaan käynnistämässä neljä kokeilua. Kokeilujen etenemistä voit seurata tältä sivulta, palveluntuottajien kanavissa ja Matkailudiilin Facebook-sivuilla.

VUOSI 2019

Kokeilut vuonna 2019 toteutetaan kahdella alueella:
Pohjoinen Suomi (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) ja Muu Suomi

  1. Aamos Group Oy: Etärekry-palvelukokeilu
  2. Valmennusmajakka Oy: Sesongista Sesonkiin
  3. Mood of Finland: Työperäisen maahanmuuton pilotti ja perehdytysmateriaalit
  4. Rouhea Oy Muu suomi Matkaamo: Kevytyrittäjyysvalmennus työnantajille ja työnhakijoille matkailualan digitaalisella osaamisympäristöalustalla
  5. Laatukoulutus Jouni Ortju Ky Pohjoinen Suomi Matkaamo: Palvelukokeilu matkailualalle
  6. Holistik Productions: Finnpausen -palvelukokeilu matkailualalle www.finnpausen.se

VUOSI 2018

Ketterät työllistymiskokeilut

Aamos Group Oy: Etärekry ja Huippufirma (valtakunnallinen)
Oulun B&N Yhtiöt Oy: Kiinan kielen ja kulttuurin osaajien kartoitus (Pohjois-Suomi)
OS Retkipalvelu ja Inno OK Osuuskunta: MatkailuKymppi (Pohjois-Suomi)
Nuotio Digital Oy: Matkailutyövoiman vahvistajat (Itä- ja Pohjois-Suomi)

Palvelukokeilut

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus: Sesonkityön mobiilialusta (Pohjois-Suomi)
Laaduntekijä Oy: Mäntyharjun matkailualan valmennus (Itä-Suomi)
Lapin yliopisto: Työntekijäksi matkailualalle -valmennusohjelma (Pohjois-Suomi)
Mainostoimisto C2 Advertising Oy: Markkinointikampanja maahanmuuttajien työllistymiseksi matkailualalle (Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomi)
Mood of Finland Oy: Perehdytysohjelma kansainvälisille osaajille (Länsi- ja Pohjois-Suomi) ja Verkkokoulutus työnantajille (Etelä- ja Itä-Suomi)
Rouhea Oy: Matkailualan digitaalinen osaamisympäristö (Pohjois-Suomi)
Travel Group Oy: Elämysduuni.fi -sivusto (Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomi)

ValmennusMajakka Oy: Sesongista sesonkiin – Metsurit matkailualalle -palvelukokeilu

 

Kokeilujen tuloksia on esitelty matkailualan kohtaantotapahtumissa vuonna 2018. Näitä jatketaan myös vuonna 2019. Seuraa tapahtumasivuamme ja tule mukaan oman alueesi tapahtumiin!

Lue lisää hankkeesta Matkailudiilin kotisivuilta.